Bezpieczna energia

W dzisiejszych czasach dużo mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Warto postrzegać ten problem nie tylko z perspektywy ryzyka odcięcia dostaw gazu i ropy, co spowodowałoby zastój w całej gospodarce, ale również z innej strony, tej ekologicznej. Pozyskiwanie energii i jej zużywanie często jest na przykład szkodliwe dla środowiska. Chodzi tutaj chociażby o spalanie węgla, podczas którego emituje się szkodliwe substancje do atmosfery czy też funkcjonowanie elektrowni atomowych, których awarie mogą być tragiczne w skutkach.

Michor Dodatki do sztandaru poprawiające jego wygląd

W dzisiejszych czasach, z różnych względów, konieczne jest stawianie na zieloną energię. W przyszłości po prostu musi ona zastąpić te bardziej klasyczne rozwiązania, ponieważ złoża węgla, ropy i gazu się wyczerpią, a zanim zdążą się odnowić, minie wiele lat. Poza tym, zielona energia, jak już sama jej nazwa wskazuje, nie zagraża środowisku naturalnemu, którego skażenie jest jednym z największych problemów ludzkości. Konieczne zdaje się więc inwestowanie w udoskonalanie posiadanych już rozwiązań, a także wypracowywanie nowych przyszłościowych projektów.