Bolesław Stelmach

Bolesław Stelmach urodził się w 1956 roku w Moskwie. Studia z architektury ukończył w 1980 roku na Politechnice Krakowskiej. Następnie w 1984 roku poszerzył swoją wiedzę, kończąc studia z kierunku planowania przestrzennego na Politechnice Warszawskiej.

W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera. Od 1985 roku prowadzi własne przedsiębiorstwo projektowe. Architekt jest laureatem wielu konkursów.

Otrzymał Nagrodę Ministra Kultury za budynek NBP w Lublinie, pierwszą nagrodę za rozbudowę Sejmu RP w Warszawie, honorową nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich, pierwszą nagrodę za koncepcję architektoniczną „Teatru w budowie” oraz między innymi pierwszą nagrodę w konkursie na Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. Do najważniejszych dzieł projektanta zaliczyć można Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, Dom Dostępny w Warszawie, budynek Hydroterapii w Nałęczowie, Centrum Chopinowskie w Warszawie, Zana House w Lublinie oraz rozbudowę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia H. Łopacińskiego w Lublinie.