Depresja w pracy

Depresja to choroba uniemożliwiająca poprawne funkcjonowanie w życiu zarówno prywatnym jak i zawodowym. Problem ten do tej pory był nieco bagatelizowany przez pracodawców, jednak wciąż rosnąca liczba chorych spowodowała, że nie mogą oni dłużej ignorować występowania depresji wśród swoich pracowników.

Okazuje się bowiem, że skala zachorowań jest ogromna. Według badania Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Depresją, 1 na 10 pracowników był nieobecny w pracy z powodu depresji przez 36 dni w roku, co w sumie daje to około 21 tysięcy opuszczonych dni.

Jednocześnie jedna na trzy firmy nie oferuje jakiegokolwiek formalnego wsparcia dla pracowników dotkniętych depresją. Taka sytuacja z pewnością musi ulec zmianie.

Brak pomocy dla pracowników z depresją ze strony firmy to nie tylko dodatkowe obciążenie psychiczne dla chorych, ale także olbrzymie koszty dla przedsiębiorstwa, ze względu na długoterminowe zwolnienia lekarskie. Specjalne kroki w tej sprawie ma podjąć Unia Europejska projektując odpowiednią ustawę.

www.gregorinvestproject.pl