Depresyjny realizm

Wydawać by się mogło, że osoby cierpiące na depresję widzą świat w sposób zniekształcony – mają zbyt niskie poczucie własnej wartości i obwiniają się za wszelkie niepowodzenia, w tym nie tylko swoje, ale również osób z ich najbliższego otoczenia lub współpracowników.

Tymczasem, okazuje się, że wśród chorych na depresję występuje zjawisko zwane fenomenem depresyjnego realizmu.

Na czym ono polega? Okazuje się, iż osoby chorujące na depresję są większymi realistami niż ludzie zdrowi.

Potrafią one o wiele trafniej ocenić sytuację, ponieważ nie patrzą na nią przez pryzmat tzw.

nierealistycznego optymizmu lub nadmiernej wiary we własne siły.

Depresyjni realiści dłużej i wnikliwiej analizują każde wydarzenie oraz są mniej skłonni do podejmowania ryzyka.

Co za tym idzie mają też większy poziom samokrytycyzmu i nie przeceniają swoich możliwości.

Nie wszystkie aspekty depresji można więc uznać za negatywne – umiejętność trafnej oceny sytuacji i prawdopodobieństwa na pewno może uczynić życie łatwiejszym.