Eugeniusz Skibiński

Eugeniusz Skibiński urodził się w 1858 roku w Szemacha na terenie Azerbejdżanu. Swoje polskie korzenie zawdzięczał ojcu, Jakubowi Skibińskiemu, który był radcą kolegialnym zesłanym do Azerbejdżanu.

Rodzina Eugeniusza przeniosła się do Baku, w 1859 roku po trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło Szemacha. Wykształcenie architekta otrzymał na Imperatorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu.

Po ukończeniu studiów powrócił do Baku, gdzie został wykładowcą Bakijskiej Szkoły Technicznej. Był bardzo płodnym architektem.

Do roku 1900 stworzył około 250 budynków. Wiele z jego prac było powtarzalnych i korzystało z popularnych wzorników architektonicznych.

Prawdziwe oblicze jego niesamowitego talentu ukazują prace, które wykonywał z pełnym zaangażowaniem. W ich poczet zaliczyć można rezydencję Aga-Bała Kulijewa przy ulicy Perskiej.

Budowlana ta jest określana jako wskrzeszenie azerbejdżańskiego ducha architektury. Kolejnymi wybitnymi pracami polskiego architekta są: meczet Teza-pir oraz bakijski dworzec kolejowy, którego Skibiński był współtwórcą.