Górnośląskie Zagłębie Węglowe

Na pograniczu Polski i Czech znajdziemy tzw.

Górnośląskie Zagłębie Węglowe, które zawiera na swoich terenach największe w obu tych krajach złoża węgla kamiennego, a jak się ostatnio okazało także duże zasoby metanu.

Jego polskie obszary obejmują Wyżynę Śląską i Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, więc południową część województwa śląskiego i zachodnią część województwa małopolskiego – według szacunków polski obszar zajmuje powierzchnię około 5,4 tysięcy kilometrów kwadratowych, z czego 19 procent tej powierzchni stanowią złoża aktualnie eksploatowane.

Ogółem na terenach GZW znajduje się około 130 złóż węgla kamiennego, które łącznie składają się na ponad 38 milionów ton.

Najważniejsze polskie ośrodki znajdują się na terenach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Rybnickiego Okręgu Węglowego, tak więc głównymi miastami produkcyjnymi i wydobywczymi będą między innymi Katowice, Rybnik, Bytom, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Zabrze, Gliwice, Żory, Racibórz, Jastrzębie Zdrój czy Wodzisław Śląski.

www.gianlucamotta.com