Wybierz miejscowość:

Żuławka Sztumska

Żuławka Sztumska (Posilge)
Wieś leżąca dawniej nad samym brzegiem dzisiejszego Zalewu Wiślanego. Dziś, patrząc na ukształtowanie terenu można dostrzec jeszcze ślady po dawnym brzegu. Wieś lokowano w 1277 roku. Niektóre źródła podają jednak daty 1288, 1289. Lokatorem wsi był komtur dzierzgoński Helwig von Goldbach. Najcenniejszym zabytkiem wsi jest jest kościół, który w stylu gotyckim zbudowali Prusowie na mocy traktatu dzierzgońskiego z 1249 roku. Pierwotnie był dwuwieżowy, dziś posiada tylko jedną, południowa wieżę. W 1629 roku został spalony przez wojska szwedzkie, a po próbie odbudowy w 1647 roku rozpoczęto prace remontowe we wnętrzu świątyni. Znane są nazwiska mistrzów, którzy podjęli się próby odbudowy żuławskiej świątyni. Wieżę w latach 1696 ? 1697 odbudował gdańszczanin Dawid Knoblach. W tym samym czasie również gdańszczanin Bartel Ranisch wzniósł dach id zakrystię. Trzy lata później w 1699 roku Knefel z Dzierzgonia wykonał drewniane sklepienie beczkowe., które zostało pokryte polichromią. Wykonanie ołtarza głównego w 1701 roku przypisuje się gdańskiemu rzeźbiarzowi Heinrichowi Berner. Ambona została ozdobiona figurami czterech ewangelistów. Na ścianie prezbiterium znajduje się epitafium poświęcone księdzu Kazimierzowi Szczepańskiemu organizatorowi odbudowy kościoła. Ostatnimi laty kościół przeszedł gruntowny remont. jest dostępny dla zwiedzających. 

 

 

 

 

 

 

Galeria Żuławka Sztumska