IT

Aplikacje ERP

Przedsiębiorstwo nie żyje z powietrza. Musi dysponować swoimi zasobami – finansowymi, sprzętowymi czy towarowymi, które pozwalają mu na poprawne funkcjonowanie oraz zaspokajanie potrzeb klientów. Utrzymanie tego wszystkiego

James Gosling

Java to jeden z najbardziej powszechnych języków programowania, a jego choć podstawowa znajomość to wręcz obowiązek każdego programisty. Co wiemy natomiast o jego twórcy? James Gosling urodził się w 1955 roku w pobliżu

Jon Hall

Jon „Maddog” Hall to amerykański informatyk, który ściśle związany jest z ruchem open source, a nawet uważany za jego nieformalnego lidera. Hall studiował w Rensselaer Polytechnic