Jak powstała architektura?

Architekturę można definiować na wiele sposobów. Wszak mamy architekturę wnętrz, architekturę krajobrazu, architekturę korporacyjną, a nawet architekturę komputera i procesora… Najczęściej jednak, architekturą nazywamy ogół obiektów materialnych, zaplanowanych i wykonanych przez człowieka, które znajdują się na określonym obszarze i zaspokajają osobiste oraz społeczne potrzeby człowieka. Na architekturę może składać się budynek mieszkalny, budynek użyteczności publicznej, mosty, wiadukty, ale również ławki parkowe i rzeźby ustawione w ogrodzie. Architekturę możemy zdefiniować również jako dyscyplinę, które polega na organizacji i kształtowaniu przestrzeni wokół człowieka, która zaspokoi jego potrzeby materialne i duchowe.

Początki architektury

Jakie były początki architektury? Zaczęło się od zaspokajania potrzeb materialnych i duchowych człowieka – od potrzeby budowania schronień i budowli obronnych, a także budowli religijnych. Architektura związana była również z dostępnością materiałów, niezbędnych do wykonania zaplanowanych budowli. Z czasem, wraz z rozwojem praktyk i tradycji, architektura stawała się swego rodzaju rzemiosłem. Z biegiem czasu wykształciły się różne kierunki w architekturze, uzależnione od położenia geograficznego i uwarunkowań regionalnych. Architektura odzwierciedlała trendy społeczne, które panowały na danym obszarze zamieszkania.

I tak można mówićo:

  • architekturze starożytnych cywilizacji,
  • klasycznej,
  • średniowiecznej,
  • nowożytnej,
  • XIX wieku,
  • XX i XXI wieku.

Z początku architektura była odzwierciedleniem przywiązania ludzi do religii albo miała udowadniać potęgę władzy. W starożytnej Grecji i Rzymie wykształcały się różne style w architekturze, które były odpowiedzią na potrzeby obywatelskie. Aż po dzień dzisiejszy, celem architektury jest zaspokojenie potrzeb materialnych i społecznych człowieka, z uwzględnieniem naturalnego krajobrazu, który człowieka otacza.

Teoria architektury

Witruwiusz jest autorem najstarszego znanego utworu literackiego, który traktuje o architekturze – „De architectura”. Według autora tegoż dzieła pod pojęciem architektury kryją się różne dyscypliny, a w tym sztuka budowania różnych budynków, sztuka budowania machin wojennych (i budowlanych) oraz sztuka budowania zegarów słonecznych, nazywana gnomoniką. Witruwiusz określił zasady projektowania i wznoszenia budynków, które były podstawą architektury: trwałość, użyteczność i piękno.

Typy architektury

Encyklopedia Britannica, czyli anglojęzyczna encyklopedia powszechna, która została po raz pierwszy wydana w Edynburgu w latach 1768-1771, a obecnie wydawana jest jedynie w wersji online, wyróżnia takie typy architektury:

  • Architektura mieszkalna, rządowa, sakralna, rekreacyjna, edukacji i pożytku publicznego, industrialna i komercyjna.

.