Ken Thompson

Prekursorzy informatyki to osoby, które swoją karierę zaczynały jeszcze w pierwszej połowie XX wieku. Wśród takich ludzi znajdziemy również Kena Thompsona, który wynalazł swój własny język programowania. To właśnie języki programowania stanowiły główny obiekt zainteresowania Thompsona. Choć pierwszy projekt, nad którym pracował – Bon, został porzucony ze względu na zbyt skomplikowaną strukturę, kolejna próba zakończyła się sukcesem. W tej sposób powstał język programowania B.

Dziś jest on już wprawdzie nieco zapomniany, jednak bez niego nie mielibyśmy dziś powszechnie używanych języków C i C. Thompson w swojej karierze nie zajmował się jednak tylko językami programowania. Sławę w środowisku informatycznym przyniosła mu również praca nad systemem UNIX oraz jedną z wersji edytora QED. W latach późniejszych przyczyniła się ona do rozpowszechnienia używania wyrażeń regularnych w większości aplikacji komputerowych. Dzięki Thompsonowi używamy dziś także potoku komend oraz hierarchicznego systemu plików.

www.csse-roma.eu