Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego

Podstawę tego zagłębia stanowią bogate złoża węgla brunatnego, których zasoby szacuje się na ponad miliard ton. Konin znajduje się we wschodniej części województwa wielkopolskiego i stanowi obok Turku jeden z dwóch głównych ośrodków tego zagłębia. Złoża odkryto jeszcze przed drugą wojną światową, lecz ich wydobycie rozpoczęto w latach 60. ubiegłego wieku.

Według statystyk tamtejsze dwie kopalnie – zlokalizowane w Kleczewie i Turku – wydobywają rocznie około 20 milionów ton węgla. Jest on wykorzystywany w pobliskich trzech elektrowniach znajdujących się w Koninie, Adamowie oraz Pątnowie, gdzie elektrownia ma najwięcej mocy. Ważną rolę odgrywa także huta aluminium, którego produkcja jest bardzo energochłonna. Na tamtejszych terenach w związku z wydobyciem oraz spalaniem węgla następuje duże zmiany środowiska geograficznego, dlatego też mamy do czynienia z wieloma działaniami proekologicznymi, wśród których najpopularniejsza jest tzw.

rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.