Lubelskie Zagłębie Węglowe

Na terenie Wyżyny Lubelskiej w województwie lubelskim mamy do czynienia z Lubelskim Zagłębiem Węglowym, które obejmuje obszar ponad 4 tysięcy kilometrów kwadratowych.

Według szacunków zasoby tam zgromadzone stanowią ponad 20 procent polskich zasobów węgla kamiennego – 11 udokumentowanych złóż (najwięcej w okolicach Łęcznej) składa się na łącznie ponad 9200 milionów ton.

Historia tego zagłębia sięga do okresu powojennego, kiedy to rozpoczęto prace geologiczno-poszukiwawcze, a te trwały prawie do końca lat 70.

, kiedy to ustalono granice Lubelskiego Zagłębia Węglowego, które stało się swego rodzaju przedłużeniem zagłębia węglowego w zachodniej części Ukrainy.

Najważniejsze ośrodki wchodzące w skład tego zagłębia to Lublin, Łęczna czy Stefanowo, gdzie prowadzona jest szeroka eksploatacja obszarów górniczych.

Sama budowa kopalń i potem także wydobywanie węgla nie jest jednak łatwym zadaniem i napotyka na spore problemy techniczne, których powodem jest budowa geologiczna tamtejszych obszarów.

www.karwacki.org