Największe zagłębia przemysłowe w Polsce

Okrąg przemysłowy czy też zagłębie przemysłowe definiowane jest jako skupisko wielu zakładów i ośrodków produkcji przemysłowej zlokalizowanych na zurbanizowanych terenach miejskich.

W Polsce zagłębia przemysłowe występują dość nierównomiernie, a większość z nich mieście się w południowej części Polski, co wiążę się z różnego rodzaju warunkami jak rozmieszczenie surowców mineralnych czy też uwarunkowania historyczne.

Największym obecnie w kraju okręgiem przemysłowym jest Górnośląski Okręg Przemysłowy, w którym występują liczne złoża różnych surowców, a co za tym idzie mamy tam do czynienia z dominacją przemysłu ciężkiego.

Co ciekawe, jest to jeden z największych okręgów w całej Europie i to także tam znajduje się największe skupienie ludności w Polsce.

Drugi co do wielkości okręg to Warszawki Okręg Przemysłowy, który jest zagłębiem typowo miejskim i dominuje tam przemysł elektromaszynowy czy chemiczny.

Ważnym ośrodkami przemysłowymi są też okręg krakowski, bielski, poznański czy gdański.

www.downtonabbey.pl