Psychoterapia w depresji

Depresja to choroba bardzo złożona, która wymaga wieloetapowego i kompleksowego leczenia. Wybór terapii uzależnia się oczywiście od stanu chorego oraz stopnia zaawansowania depresji. Czasem bowiem wystarczy wsparcie najbliższych i terapia farmakologiczna, a w niektórych przypadkach potrzebna jest dodatkowo praca z psychologiem lub psychiatrą. Jak więc wygląda psychoterapia w depresji? Istnieje kilka różnych typów psychoterapii, które można stosować przy leczeniu depresji. Pierwszy z nich nazywana jest psychoterapią dynamiczną.

Jej główny cel to ujawnienie przyczyn wewnętrznego konfliktu przeżywanego przez pacjenta i ustalenie, w jaki sposób wpłynął on na rozwój depresji. Drugi najczęściej stosowany typ psychoterapii to metoda behawioralno-poznawcza. Polega ona na zmianie schematu myślowego dotyczącego sytuacji, z którymi chory nie potrafi sobie poradzić. Często też korekcie podlega zachowanie pacjenta w określonych okolicznościach. Wybór sposobu leczenia jest w przypadku depresji bardzo indywidualny.