Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe

Tarnobrzeski Okręg Przemysłowy powstał w latach 60.

ubiegłego wieku w związku z odkryciem na tamtejszych terenach bogatych złóż tarki, które zaowocowały utworzeniem Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego.

Tereny tego okręgu znajdują się na granicy dwóch województw – podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Najważniejszymi ośrodkami prócz Tarnobrzegu są takie miasta jak Stalowa Wola, Sandomierz, Grzybów czy Połaniec.

Do najważniejszych zakładów przemysłowych należą między innymi huta w Stalowej Woli, w której produkowane są maszyny budowlane czy sprzęt wojskowy, elektrownia w Stalowej Woli czy też przedsiębiorstwo kopalniane i zakładowe w Tarnobrzegu, które w przeszłości zajmowało się wydobywaniem siarki i jej przetwórstwem, a dziś podstawą tegoż przedsiębiorstwa jest sprzedaż przetworów siarkowych i zakłady chemiczne oraz mechaniczne.

Tymczasem jedyna na świecie kopalnia wciąż wydobywająca siarkę rodzimą znajduje się w leżącej nieopodal miejscowości Osiek obok Grzybowa.

produkcja laminatu