Zielona energia to konieczność

Na chwilę obecną, nie ma chyba państwa na świecie, które mogłoby bez problemów funkcjonować bez ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla. Najbliżej osiągnięcia takiego poziomu jest chyba Skandynawia, czyli bardzo bogaty region, który już od dawna odważnie stawia na zieloną energię.

Z pewnością, jest to bardzo rozsądna polityka, na której korzysta środowisko naturalne, czyli również wszyscy mieszkańcy tego regionu. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że śladem Skandynawii powinny podążać wszystkie państwa, ponieważ złoża wspomnianych wyżej surowców są ograniczone i odnawiają się zdecydowanie wolniej od tempa w jakim są eksploatowane.

Zielona energia może być pozyskiwana na przykład z wiatru. Tak zwane farmy powietrzne można spotkać również w Polsce.

Ekologiczna energia może pochodzić także z wody, zarówno rzecznej, jak i morskiej. Jej źródłem potrafią być też promienie słoneczne oraz naturalne ciepło ziemi, które w niektórych miejscach można wykorzystywać do naszych potrzeb.